Customer Service:400-650-2860
Corporate Profile
SONG Shuguang

Chairman

WANG Tingke
President
ZHOU Liqun

Chairman of Board of Supervisors

 

GUO Xinshuang

Executive Director, Vice President

 

ZHA Weimin

Vice President

HUANG Zhiqiang

Vice President

YIN Yanhui

Assistant President